5 cách để khởi nghiệp thành công

Zach Cutler là nhà sáng lập kiêm CEO hãng marketing Cutler PR tại New York (Mỹ). Trên Entreprenuer, anh đã chia sẻ thời kỳ khó khăn khi mới khởi nghiệp với số vốn ít ỏi.

Tôi tốt nghiệp năm 2009 – năm được xem là khó xin việc nhất trong lịch sử.… Chi tiết