Social Media KPI Benchmark 2015

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của social media, đặc biệt khi những số liệu thống kê đã nói lên tất cả.

Twitter có gần 284 triệu người dùng mỗi tháng. Instagram có khoảng 300 triệu, thậm chí đông hơn dân số của Indonesia với 255 triệu người.… Chi tiết