KẺ CHIẾN THẮNG là KẺ DÁM HÀNH ĐỘNG

KẺ CHIẾN THẮNG là KẺ DÁM HÀNH ĐỘNG

Cuối cùng thì chẳng ai sẽ thèm đếm xỉa đến những kẻ chỉ biết ngồi đó và chỉ trích, lên án; Hay những kẻ chỉ chực ngồi đợi kẻ mạnh vấp ngã hoặc sai lầm để hả hê; Chờ thời cơ để có thể tạo ra những chiến công lẫy lừng hơn.… Chi tiết