Nguỵ biện- Cãi Gì Cũng Thắng

Hiểu biết về Nguỵ biện cung cấp cho bạn khả năng phòng thủ cũng như tất công. Khả năng phát hiện ra các nguỵ biện sẽ giúp bạn  bảo vệ bản thân khi chúng được người khác sữ dụng và khả năng sữ dụng nguỵ biện tài tình sẽ cho phép bạn thành công và ở thế công kích khi bạn hướng tranh luận theo hướng của mình.… Chi tiết