Social Media KPI Benchmark 2015

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của social media, đặc biệt khi những số liệu thống kê đã nói lên tất cả.

Twitter có gần 284 triệu người dùng mỗi tháng. Instagram có khoảng 300 triệu, thậm chí đông hơn dân số của Indonesia với 255 triệu người. Facebook nghiễm nhiên sở hữu lượng người dùng ấn tượng nhất, 1,35 tỉ tài khoản, chỉ kém nước đông dân nhất thế giới Trung Quốc, khoảng 20 triệu người. Điều quan trọng lúc này là ngừng suy nghĩ về tầm quan trọng của social media đối với marketing. Thay vào đó marketer tận dụng cơ hội ngàn vàng này tốt đến đâu. Đó chính là lý do Hubspot mang đến báo cáo này với hơn 7000+ dữ liệu thực tế với mục tiêu hỗ trợ tối ưu social media đạt hiệu quả cao nhất.