Kế hoạch marketing & Chiến lược thương hiệu

NGỘ NHẬN VỀ MARKETING Thường gặp ở các bạn sinh viên

Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện, PR, digital, SEO, viral, seeding, etc. Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng. Chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị, quảng cáo, digital, etc.

Thực thi ngoài thị trường (In-market Execution)

Quảng cáo & Truyền thông (Advertising & Media)

Kế hoạch Marketing (Brand Marketing Plan)

Chiến lược Thương hiệu (Brand Vision Plan)

Kiến trúc Thương hiệu (Brand Architecture)

Định vị Thương hiệu (Brand Positioning)

 

Để hiểu sâu hơn về các vấn đề trên xin mời các thánh thần marketer xem slide dưới