Năm 2015 chỉ còn được tính bằng giờ để chuyển sang năm 2016 năng động máu lửa. Với Kinh nghiệm và trải nghiệm của mình LƯƠNG NGUYỄN cùng những đối tác cũng như công ty đang tìm kiếm hợp tác và đầu tư cũng phát triển

khởi nghiệp

  1. Các StartUP về công nghệ, y tế, giáo dục, nhà đất, ăn uống, spa làm đep.. (…. Hay hay thì rủ làm cùng, Hoặc tư vấn truyền thông, Marketing, Sales, kết nối)
  2. Đối tác đã có sản phẩm dịch vụ cần Marketing, Vận hành, Truyền thông để phát triển
  3. Đối các team khởi nghiệm:  tài trợ, hỗ trợ, tư vấn….

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

LƯƠNG NGUYỄN

M: 0982.936.628

E: mr.joogle@gmail.com