Giành chiến thắng trên mặt trận phân phối & điểm bán Giải pháp cho SME

Trade Marketing là gì? Trade Marketing là một chuỗi các hoạt động nhằm:

(1) tổ chức, xây dựng chiến lược ngành hàng và chiến lược thương hiệu trong hệ thống kênh phân phối

(2) thông qua sự thấu hiểu người mua hàng (shopper) và khách hàng của công ty (customer) – mà cụ thể là các đối tác phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ và các khách hàng trọng điểm

(3) để đạt được các chỉ tiêu về tăng doanh số, thị phần và lợi nhuận không những cho công ty mà còn cho khách hàng.