Ở đâu có thách thức ở đó có cơ hội

Thế là tròn một tháng mình chính thức chia tay công việc tại TẬP ĐOÀN HỒNG NGỌC (Bệnh viện đa khoa hồng ngọc) với những thứ làm được và chưa làm được nói chung là chấp nhận được với hệ thống đã xây dựng và là nền móng cho sự phát triển tiếp theo.… Chi tiết